Privaatsspoliitika-Teave andmekaitse kohta

Andmekaitse on aktsiaseltsis “SIROWA Tallinn AS” (edaspidi: SIROWA) väga tähtsal kohal. Hoolsus teie isikuandmete töötlemisel on meie jaoks iseenesestmõistetav ning seetõttu toimub see alati kooskõlas kehtivate andmekaitse valdkonna õigusaktidega. Soovime teid teavitada, milliseid teie isikuandmeid ja millistel eesmärkidel me töötleme.

Need privaatsuspõhimõtted kehtivad ainult isikuandmete töötlemisele SIROWA veebisaidil bepulsaar.com. Kui te satute seda veebisaiti kasutades teistele veebisaitidele, siis kehtivad nende pidajate privaatsuspõhimõtted.

§1. Vastutav isik ja kontaktisik
§2. Töötlemisprotsessid
a. Juurdepääsuandmete säilitamine serveri logifailides
b. Küpsised ja teised internetitehnoloogiad
c. Tellimuste täitmine
d. Andmete töötlemine turunduseesmärkidel
e. Krediidivõime kontrollimine ja hindamine
f. Minu SIROWA
g. SIROWA teabeväljaanne
h. SIROWA toodete katsetamise kampaania
3. Andmesubjektide õigused
a. Andmetega tutvumine, nende parandamine, kustutamine, töötlemise piiramine ja ülekantavas
b. Õigus keelduda ja esitada vastuväiteid
c. Kaebus järelevalveasutusele
4. Andmeturvalisus
a. Turvasoklite kihi (SSL) turvalisus
b. Sertifitseeritud veebipood
c. Turvalisus kuritahtlike tegude korral
5. Nende privaatsuspõhimõtete muutmine


§1. Vastutav isik ja kontaktisik
Teie isikuandmete töötlemise eest seoses SIROWA veebisaidi bepulsaar.com külastamisega vastutab:
Sirowa Tallinn AS
Salve 2c, 11612, Tallinn, Estonia
Registreerimisnumber: 10634036
Kontaktid: Telefon: +372 6830700
E-post: [email protected]

Kõigi SIROWA poolt isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega võite võtta ühendust e-posti aadressil [email protected] või telefonil +372 6830700.


§2. Töötlemisprotsessid
(1) Me töötleme teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, näiteks tellimuse täitmiseks või meie teabeväljaandme saatmiseks, samuti siis, kui te külastate veebisaiti. Konkreetseid toiminguid on kirjeldatud allpool.
(2) Kui te külastate seda SIROWA veebisaiti või tellite selle kaudu kaupu, siis kogutakse teie
kohta järgmisi isikuandmeid:
– ees- ja perekonnanimi;
– e-posti aadress;
– pangakonto number;
– IP-aadress;
– telefon;
– teie valitud kaupade kohta esitatava arve aadress;
– teie soetatud kaupade kohaletoimetamise aadress,

a. Juurdepääsuandmete säilitamine serveri logifailides
Te võite külastada meie veebisaiti ilma mis tahes isikuandmeid avaldamata, st te võite tutvuda SIROWA veebisaidi sisuga ilma oma kliendikontole sisse logimata. Me säilitame serveri logifailides ainult andmeid juurdepääsu kohta, näiteks teabe saamise kuupäeva, aja ja kestuse, edastatud andmemahu ja selle võrguteenuse pakkuja kohta, kes tagab päringu esitamise. Neid andmeid kasutatakse ainult veebisaidi tõrgeteta töö tagamiseks ja meie pakkumise paremaks muutmiseks ning need ei võimalda meil teha kindlaks teie isikut, sest IP-aadressi säilitatakse ainult lühikest aega. Serveri logifaile säilitatakse kuni kolm päeva ning seejärel need kustutatakse.

b. Küpsised ja teised internetitehnoloogiad
(1) Me kasutame oma veebisaidil (kodulehel) tehnilisi, funktsionaalseid ja analüütilisi küpsiseid (inglise keeles cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse meie veebiserverist teie brauserisse, kui te veebisaiti külastate, ning salvestatakse teie arvutisse, et neid oleks võimalik hiljem tagasi saada. Meie veebiserver saadab küpsiseid teie brauserile, kui te külastate meie veebisaiti. Neid säilitatakse teie arvutis kuni järgmise külastuskorrani.
Küpsiseid kasutatakse selleks, et parandada meie veebipoe toimimist ja kergendada selle kasutamist tellimuste vormistamisel. SIROWA kasutab võimalusel selliseid küpsiseid, mis kustutatakse kohe, kui te brauseri sulgete (sessiooniküpsiseid). Need võimaldavad näiteks ostukorvi kasutamist.
Seejuures võib SIROWA vajadusel kasutada ka selliseid küpsiseid, mida säilitatakse teie arvutis pikemat aega. Nende küpsistega kogutakse andmeid näiteks siis, kui te külastate seda veebisaiti, et kasutada neid statistilise analüüsi tegemiseks ja meie veebipoe veel kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Analüütiliste küpsistega saadakse ainult üldist ja isikustamata teavet.
SIROWA veebisaidil ei kasutata kolmandatele isikutele kuuluvaid küpsiseid. Kui SIROWA alustab kolmandate isikutega koostööd küpsiste paigutamiseks SIROWA veebisaidile, tagab SIROWA võimalusel, et seda veebisaiti kasutades edastatakse teie isikuandmeid kolmandatele isikutele anonüümseks muudetult ja/või pseudonüümidega varustatult.
(2) Muidugi võite te meie veebisaiti kasutada ka ilma küpsisteta. Veebibrauserid on tavaliselt seadistatud nii, et küpsiste kasutamine on lubatud. Te võite küpsiste kasutamise oma brauseri seadeid muutes alati keelata ning küpsised mis tahes hetkel kustutada. Palu kasutage oma brauseri abi, et saada teada, kuidas neid seadeid muuta. Palun arvestage, et kui te keelate küpsiste kasutamise, ei pruugi mõned meie veebisaidi funktsioonid toimida.

c. Tellimuste täitmine
Kui te vormistate SIROWA veebipoes tellimuse, on meil vaja teie kohta teatud andmeid, näiteks teie nime, arve ja koheletoimetamise aadressi ning makseandmeid. Neid andmeid töötleme me selleks, et teha vajalikke toiminguid enne lepingu sõlmimist, ning samuti lepingu täitmiseks. Meil on õigusaktidest tulenev kohustus säilitada neid andmeid kaks aastat. Me piirame seda teavet kohe, kui see ei ole enam vajalik töötlemiseks ja kohustuste täitmiseks.
Lepingu täitmiseks edastame me sõltuvalt teie valitud kauba kohaletoimetamise viisist teie vajalikud andmed ettevõttele, kes kauba kohale toimetab. Sõltuvalt valitud makseviisist võidakse andmed edastada ka makseteenuste osutajale, kes tegeleb makse sooritamisega, näiteks pangale.
Osaliselt saavad valitud makseteenuste osutajad neid andmeid ka ise, kui te olete nende juures loonud vastava konto. Sellisel juhul peate te makseteenuse osutaja juures oma kasutajaandmetega sisse logima. Siis kehtivad selle makseteenuse osutaja privaatsuspõhimõtted.
Tellimuste arveldusandmeid võidakse edastada minimaalselt vajalikus mahus kolmandatele isikutele, kui see on vajalik võla sissenõudmiseks. Sel juhul jätame me endale õiguse loovutada oma nõue võlgade väljanõudmisega tegelevale ettevõttele või anda võla väljanõudmine ülesandeks sellele ettevõttele. Seejuures jätab SIROWA endale õiguse esitada teave tasumata arvete kohta krediidiinfo büroodele.
SIROWA annab teada, et teie isikuandmeid võidakse edastada õiguskaitseasutustele ja kohtutele, kui SIROWAL on selline kohustus vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.
Iga kord, kui SIROWA teeb koostööd teenusepakkujatega, et tagada teile kvaliteetsed teenused, kohustuvad need teenusepakkujad lepingulisel alusel järgima andmekaitsenõudeid samamoodi nagu SIROWA.

d. Andmete töötlemine turunduseesmärkidel
Me töötleme teie e-posti aadressi ja tellimuse andmeid oma turundusvajadusteks, lähtudes hinnangust teie huvidele. Me kasutame neid andmeid näiteks selleks, et tutvustada teile meie uusi tooteid ja kampaaniaid või kohandada teie jaoks otsingutulemusi ja linke. Korda, vastavalt millele te võite loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest, on kirjeldatud peatükis 3 „Andmesubjektide õigused“.

e. Krediidivõime kontrollimine ja hindamine
SIROWA poolse krediidivõime kontrollimise ja hindamise reegleid kirjeldatakse selles punktis alates päevast, mil SIROWA hakkab seda funktsiooni kasutama.

f. Kliendikonto
(1) Kliendikontol saate te vaadata oma tellimuste ajalugu ja hallata oma isiklikku teavet, näiteks kohaletoimetamise aadressi ja arveldusvahendeid. Kliendikonto loomiseks peate te teatama meile oma nime ja e-posti aadressi ning valima endale parooli. Palume lähtuda ka kliendikonto kasutamise tingimustes sisalduvatest juhistest. Ülejäänud teave, näiteks kohaletoimetamise aadress, telefon või arveldusvahendid, tuleb sisestada alles siis, kui te vormistate tellimuse. Teie kliendikontole sisestatud andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik SIROWA õiguslike huvide kaitsmiseks ja võimaliku kaupade kohta pretensiooni esitamiseks vastavalt õigusaktide nõuetele, kuid neid andmeid ei säilitata kauem kui kolm aastat alates kuupäevast, mil klient vormistas viimase tellimuse. Palun arvestage, et osasid andmeid (näiteks väljastatud arvet) säilitatakse seadusega sätestatud säilitamisnõuete tõttu kauem – viis aastat. SIROWA kustutab kliendikonto, kui tuvastab, et see pole olnud aktiivne kauem kui kolm aastat. Kui teie konto on kustutatud, võite võtta SIROWAGA ühendust 1. peatükis sisalduvatel kontaktandmetel, et kliendikonto taastada või luua uus.
(2) Kliendikonto on ühine kõigile veebipoodidele (multi-store login). See võimaldab teil pääseda juurde SIROWA veebipoodidele turvalise seotud ettevõtete võrgu raames. Kui te logite oma kliendikontoga mõne seotud ettevõtte veebipoodi sisse, siis edastame me teie andmed vastavale seotud ettevõttele. Seotud ettevõtted on SIROWA kontserni ettevõtted ja nende tütarettevõtted. Nad peavad järgima kas neid privaatsuspõhimõtteid või siis juhiseid, mis tagavad vähemalt sama tugeva kaitse nagu need privaatsuspõhimõtted. Seoses kliendikontoga ei edastata andmeid Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse.
(3) Tulevikus pakume me teile laiendatud kliendijaotist nimega „Minu SIROWA“. Jaotise „Minu SIROWA“ tingimused ja kirjeldus sisaldub selles punktis alates päevast, mil seda funktsiooni hakatakse kasutama.

g. SIROWA teabeväljaanne
(1) Kliendi nõusolekul pakume me oma veebisaidil võimalust saada teavet oma pakkumiste kohta teabeväljaannetena. Me kasutame tellimisprotsessis nn kahekordset ehk double opt-in protseduuri. Pärast seda, kui te olete teatanud meile oma e-posti aadressi, saadame me teile sellele aadressile kinnitussõnumi. Alles siis, kui te olete klõpsanud kinnituslingil, hakatakse SIROWA uudiseid teie e-posti aadressile saatma. See tagab, et uudiseid saab tellida ainult e-posti aadressi tegelik kasutaja.
(2) Teabeväljaannete saatmiseks kasutame me ka komponenti MailerLite. MailerLite on ettevõtte MailerLite UAB teenus. MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Vilnius, rg-kood 302942057, PVN LT100007448516. Andmed, mis on salvestatud siis, kui klient tellib teabeväljaande, saadetakse ettevõtte Mailer Lite UAB serverisse Leedus ning neid säilitatakse vastavalt Euroopa andmekaitsereeglitele. Andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu. Täpsemat teavet andmekaitse kohta ettevõttes Mailer Lite UAB leiate aadressilt https://www.mailerlite.com/privacy-policy .
(3) Te võite teabeväljaande saamisest alati loobuda. Seda saab teha kliendikontol või kasutades oma õigusi vastavalt 3. peatükile.

h. SIROWA toodete katsetamise kampaania
Andmete töötlemist seoses SIROWA toodete katsetamise kampaaniaga kirjeldatakse selles punktis siis, kui sellised kampaaniad toimuvad.

§3. Andmesubjektide õigused
Andmekaitset puudutavatest küsimustega ja siis, kui teie kui andmesubjekt soovite kasutada seoses SIROWA poolse isikuandmete töötlemisega oma kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid õigusi, võite te võtta alati ühendust 1. peatükis sisalduvatel kontaktandmetel.

a. Andmetega tutvumine, nende parandamine, kustutamine, töötlemise piiramine ja ülekantavus
Teil on alati õigus nõuda teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning millistel eesmärkidel me töötleme. Vastuse andmisel teavitame me teid ka teistest andmete töötlemise asjaoludest.
Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist või nende töötlemise piiramist, samuti saada neid vastavalt andmete ülekandmise põhimõtetele, kui on täidetud kõik sellega seotud õigusaktidest tulenevad tingimused.
Kui te nõuate oma andmete kustutamist, hindab SIROWA selle päringu põhjendatust ja proportsionaalsust teiste õiguslike huvidega, mille järgimiseks ja kaitsmiseks säilitatakse teie isikuandmeid vähemalt 2 aastat.

b. Õigus keelduda ja esitada vastuväiteid
Teil on tulevikus alati õigus võtta tagasi meile antud nõusolek andmete töötlemisega (näiteks nõusolek saada teabeväljaandeid). SIROWA pöörab teie tähelepanu sellele, et kauba soetamiseks vajalike andmete töötlemisest keeldumisel ei saa SIROWA vastavat tellimust täita.
Kui me töötleme andmeid seoses huvide hindamisega (näiteks turunduslikel eesmärkidel), võite te alati õigusaktides sätestatud korras esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemisele.

c. Kaebus järelevalveasutusele
Teil on õigus pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole. SIROWA järelevalveasutus Eestis on:
Andmekaitse Inspektsioon: Nõuandetelefon 5620 2341, üldtelefon 627 4135, [email protected]

§4. Andmeturvalisus
a.Turvasoklite kihi (SSL) turvalisus
Me kasutame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, eriti juhuslike või tahtlike andmetega manipuleerimiste, nende kaotsimineku, hävitamise või kõrvaliste isikute rünnakute eest. Me täiustame turvameetmeid pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.
Tellimisprotsess ning eriti makse- ja krediitkaartide andmete sisestamine on krüpteeritud SSL/TLS-tehnoloogiaga, et vältida kolmandate isikute lubamatut juurdepääsu.
Kui teie brauser kasutab seda turvalist andmete edastamise viisi, siis on võrguaadressi alguses „https“, mis asub (tavaliselt) pärast väikest lukusümbolit brauseriakna aadressiribal. Kui lukk on kinni, toimub andmete edastamine turvaliselt. Mõned brauserid näitavad sel juhul aadressi või selle osa roheliselt.

b. Sertifitseeritud veebipood
Siin teavitame me teid tulevikus oma veebipoe sertifitseerimismeetmetest.

c. Turvalisus kuritahtlike tegude korral
Kui teile tundub, et teie või meie oleme langenud teie makseandmetega seotud pettuse või muu kuritahtliku teo ohvriks, järgige palun oma makseteenuse osutaja (näiteks krediitkaardifirma) juhiseid ja võtke meiega kohe ühendust 1. peatükis sisalduvatel kontaktandmetel.

§5. Nende privaatsuspõhimõtete muutmine
Me uuendame aeg-ajalt neid privaatsuspõhimõtteid, eriti uusi tooteid või teenuseid pakkuma hakates või meie internetiprotseduuride muutumisel, samuti interneti- ja arvutiturvalisuse tehnoloogiate arenedes.
Me avaldame need muudatused SIROWA veebisaidil bepulsaar.com. Seetõttu vaadake regulaarselt seda veebisaiti, et näha privaatsuspõhimõtete kehtivat versiooni. Kui te külastate meie veebisaiti, rakendatakse külastuse hetkel kehtivat privaatsuspõhimõtete versiooni.