Kliendikonto “Pulsaar” kasutustingimused

 1. Kasutustingimuste objekt
 2. Kasutustingimuste muutmine
 3. Registreerimine
 4. Teie registreerimine
 5. Vastutus andmetele juurdepääsu eest
 6. Kliendiandmete värskendamine
 7. Kliendikonto kustutamine
 8. Valikud oma sisu seadmiseks
 9. Keelatud tegevused
 10. Juurdepääsu keelamine
 11. Andmekaitse

 

 

 1. Kasutustingimuste objekt

(1) Sirowa Tallinn AS, registreerimisnumber 10634036 (edaspidi SIROWA), asutab bepulsaar.com veebipoe, kus kliendikonto kasutajad võivad oma nime, e-posti aadressi ja makseviisi vabatahtlikult salvestada, ka arvelduskonto numbri, pangakaardi info, arveldus- ja kättetoimetamise aadressid ning kus saate oma tellimusi vaadata. Lisaks pakub e-pood ka muid võimalusi, näiteks tooteülevaateid.

 

(2) Käesolevad kasutustingimused näevad ette SIROWA kliendikontode ja kliendikonto kasutamise, kui olete saanud registreeritud kliendiks ja kasutate e-poodi.

 

 1. Kasutustingimuste muutmine

SIROWA jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi igal ajal. Selliste muudatuste puhul teavitab SIROWA registreeritud kliente vähemalt 30 kalendripäeva enne kavandatud muudatuste jõustumist. Kui Te ei nõustu ja kasutate oma kliendikontot 30 päeva jooksul pärast teate kättesaamist, loetakse muutus isegi pärast vastuväidete esitamise perioodi lõppu kehtivaks alates vastuväidete esitamise tähtaja lõpust. Muudatusega mitte nõustumisel on Teil võimalus ka kliendikonto kustutada.

 

 1. Registreerimine

Kliendi kontol olevate funktsioonide kasutamiseks peate registreerima kliendina poe veebilehel bepulsaar.com. SIROWA-l on õigus keelduda kliendi registreerimisest ilma põhjuseta. Registreerimata kasutajatel on samuti võimalus osta veebipoes saadaolevaid kaupu.

 

 1. Teie registreerimine

(1) Registreerimise ajal tuleb esitada kõik SIROWA poolt nõutud kontaktandmed ning muu teave täielikul ja korrektsel viisil.

(2) Pärast kõigi nõutavate andmete sisestamist kontrollib SIROWA nende andmete täielikkust ja usaldusväärsust. Kui SIROWA tuvastab, et teave on õige ja ei ole muid kahtlusi, loob SIROWA Teie kliendi konto tasuta ning teavitab Teid e-posti teel. Seejärel tuleb konto aktiveerimine kinnitada e-kirjale saadetud lingi kaudu.

 

 1. Vastutus andmetele juurdepääsu eest

(1) Registreerimise ajal palutakse Teil esitada isikupärastatud ja unikaalne kasutajanimi ja parool. Nende andmetega saate pärast juurdepääsu lubamist vastavalt käesoleva korra punkti 4 lõikele 2 kliendi kontole sisse logida. Te olete vastutav selle eest, et kasutajanimi ei rikuks kolmandate isikute õigusi, nimesid või kaubamärke ega viisakust.

(2) Te peaksite valima turvalise parooli. Parooli loomisel peaksite järgima järgmisi punkte:

 • Teie parool peaks koosnema vähemalt kaheksast tähemärgist, suur- ja väiketähtedest, numbritest ja erimärkidest
 • parooli tuleb muuta iga kolme kuu tagant
 • igal kontol peaks olema oma parool.

 

(3) Juurdepääsuandmed, kaasa arvatud paroolid, peavad olema salajased ega ole kättesaadavad volitamata kolmandatele isikutele.

(4) See on Teie vastutus ja peate tagama, et juurdepääs Teie kliendi kontole on ainult Teie või Teie volitatud isikute käsutuses. Kui kahtlustate, et volitamata kolmas osapool on teadlik Teie andmetele juurdepääsust või sellele juurdepääsule, peate sellest kohe SIROWA-le teatama, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

(5) Te olete seaduse kohaselt vastutav iga kasutuse ja / või muu tegevuse eest, mis on tehtud Teie andmetega.

 

 1. Kliendiandmete värskendamine

Te peate oma andmeid värskendama (sealhulgas Teie kontaktandmed). Kui Teie andmed on muutunud, peate selle teabe kliendikonto isiklikes seadetes kohe parandama.

 

 1. Kliendikonto kustutamine

Saate oma kliendikonto igal ajal kustutada. Kui soovite seejärel kasutada isiklikku kliendikontot, peate uuesti registreerima.

 

 1. Valikud oma sisu seadmiseks

(1) Kui veebipood seda võimaldab, võite pakutavate tingimuste kohaselt luua e-poe sisu (näiteks toote ülevaated).

(2) Sisu andes annate SIROWA-le vabaduse, võimaluse selle teisele isikule üle kanda, kasutades asjakohast sisu, eelkõige salvestada see SIROWA serveritele ja avaldada oma sisu ning muuta see avalikult kättesaadavaks (näiteks veebipoe sisu kuvamine).

(3) Kui kustutate veebipoest sisestatud sisu, kaotate ka SIROWA poolt varem antud õiguse kasutada ja edastada. Siiski jätame endale õiguse salvestada sisu koopiad turva- ja / või tutvustustegevuseks.

(4) Te olete ainuisikuliselt vastutav sisu eest, mille postitate bepulsaar.com. SIROWA ei kontrolli Teid (täielikkus, korrektsus, seaduslikkus, aktuaalsus, kvaliteet ja sobivus konkreetsele eesmärgile).

(5) SIROWA jätab endale õiguse keelduda eelnevalt teavitamata sisu ja / või olemasoleva sisu (nt tootekirjelduste) redigeerimise, blokeerimise või kustutamise keelamisest, kui kasutaja sisu või sisu sisestamisel rikub käesolevate tingimuste punkti 9 või on tõendeid selle kohta, et punkti 9 rikkumine on tõsine. Sellisel juhul valib SIROWA, võttes arvesse tema õigustatud huve, punkti 9 rikkumise vältimiseks kõige vähem piiravaid vahendeid.

 

 1. Keelatud tegevused

(1) Teil on keelatud Teie kliendikonto toimingud, mis tooksid kaasa kohaldatava õiguse või kolmandate isikute õiguste rikkumise. Eelkõige ei ole Teil lubatud kasutada mistahes sisu, mida teised kasutajad või kolmandad isikud muidu kahjustaksid või petaksid.

(2) Lisaks sellele, kui postitate oma sisu veebipoest ja suhtlete teiste kasutajatega (näiteks kirjutades oma arvamust), on Teil keelatud teha järgmist, olenemata sellest, kas need kujutavad endast õiguserikkumist või mitte:

 • viiruste, „trooja hobuste“ ja muude pahatahtlike programmide levitamine
 • rämpsposti ja kettkirjade saatmine
 • teiste kasutajate ahistamine
 • kutsudes teisi kasutajaid paroole või isikuandmeid ebaseaduslikel eesmärkidel kasutama.

 

(3) Samuti on keelatud mistahes tegevus, mis võib mõjutada veebipoe tõrgeteta toimimist, eriti SIROWA süsteemi ülekoormamist.

(4) Kui teate veebipõhise, ebaseadusliku, kuritahtliku või muul viisil volitamata veebipoe kasutamist, siis palun teavitage meid e-posti teel aadressil [email protected] piisavalt ebaseadusliku kasutamise kohta. SIROWA kaalub juhtumit ja võtab vajaduse korral kasutusele vajalikud meetmed.

(5) Ebaseadusliku ja kriminaalse käitumise kahtluse korral on SIROWA-l õigus ja kohustus kontrollida Teie tegevust ja vajadusel teostada asjakohast seadusjärgset tegevust. Sellisel juhul võib teavet edastada ka õiguskaitseasutustele.

 

 1. Juurdepääsu keelamine

(1) SIROWA võib ajutiselt või alaliselt keelata Teie juurdepääsu kasutajakontole, kui on otseseid viiteid, et Te olete käitunud vastuolus käesolevate kasutustingimuste ja / või kohaldatava õigusega ja / või olete neid rikkunud, ja / või kui SIROWA-l on mõni muu õigustatud huvi keelata juurdepääs. Juurdepääsu keelamise otsustamisel võtab SIROWA arvesse Teie õigustatud huve.

(2) Ajutise või püsiva juurdepääsu keelamise korral keelab SIROWA Teie juurdepääsu ja teavitab Teid e-posti teel. Kui juurdepääsu keelamine on ajutine, taastab SIROWA Teie juurdepääsu ja teavitab Teid e-posti teel pärast juurdepääsuaegade piiramisest.

 

 1. Andmekaitse

SIROWA kvaliteedistandardid hõlmavad kliendi isikuandmete vastutustundlikku käitlemist. Lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta seoses oma kliendikontoga ja teiste veebipoe funktsioonidega leiate peatükist Privaatsuspoliitika.